Lấy thêm bài và tách bài trong trò Blackjackimages 5

Lấy thêm bài

Người chơi Blackjack có quyền lấy thêm bài trong trường hợp tổng điểm chưa bị cháy và bản thân vẫn muốn gia tăng điểm số. Sau khi nhận được tín hiệu muốn lấy thêm bài của người chơi, nhà cái sẽ phát thêm bài cho người đó.

Người chơi có thể tiếp tục lấy thêm bài cho đến khi bản thân thấy hài lòng về tổng điểm có được. Nếu tổng điểm vượt quá 21, người chơi nghiễm nhiên bị thua, không còn bất cứ cơ hội đọ điểm với nhà cái nào.

Tách bài

Trong trường hợp 1 người chơi Blackjack nhận được 2 quân bài có điểm số như nhau thì có thể cân nhắc đến khả năng tách bài, tức biến mỗi quân thành một bộ phận của cạ bài mới. Nếu trước đó người chơi Blackjack đã đặt độ thì sau khi tách bài, cần bổ sung thêm lượng vốn đặt độ tương đương với số tiền đã bỏ ra đặt độ trước đó.

Nhà cái sau đó sẽ chia thêm bài cho người chơi Blackjack. Đa phần, việc tách bài giúp người chơi có cơ hội nâng cao khả năng chiến thắng. Đương nhiên, việc tách bài cũng cần tuân thủ những quy tắc nhất định.