Quy tắc của trò Blackjack có lợi cho người chơi13

Trong trò Blackjack, nếu sau khi người chơi lấy thêm bài mà tổng điểm những quân bài trên tay lớn hơn 21 điểm thì người cầm bài này phải trình tất cả những quân bài trên tay mình, trong trường hợp này, người chơi đã bị “cháy bài” và mất tất cả cơ hội đọ điểm, đồng thời toàn bộ số tiền bỏ ra đặt độ sẽ vào tay nhà cái.

Ngược lại, nếu tổng điểm những quân bài trên tay người chơi chưa vượt quá 21 điểm thì người chơi Blackjack có quyền quyết định có nên tiếp tục lấy bài hay không.

Trong cuộc chơi, nếu người chơi cuối cùng quyết định không lấy thêm bài nữa thì nhà cái cần công khai tất cả những quân bài trên tay mình. Nếu tổng điểm nhỏ hơn 17, theo quy định thì nhà cái cần tiếp tục lấy thêm bài. Ngược lại, nếu tổng điểm vượt quá con số 17 thì nhà cái không được lấy thêm bài.

Nếu sau khi lấy thêm bài mà nhà cái bị “cháy bài” thì nhà cái đương nhiên bị thua, và phải trả cho người chơi Blackjack số tiền tương đương với khoản tiền mà người chơi đã bỏ ra đặt độ. Có thể nói rằng “cháy bài” là ngưỡng mà bất cứ người chơi hay nhà cái đều phải cố tránh.