Phương thức phát bài trong trò Blackjack20

Hình bán nguyệt là dạng bàn Blackjack thường gặp. Nhà cái thường đứng ở chính giữa đường thẳng của bạn, trong khi đó người chơi sẽ ngồi thành từng hàng bên mép tròn của bàn. Những quy định đặt độ đối với từng bàn trong sòng bạc khác nhau có những khác biệt. Một số bàn bạc không có hạn định mức đặt độ, nhưng đa số, sòng bạc đều thông báo về ngưỡng đặt độ cao nhất và thấp nhất. Nếu muốn tham gia vào cuộc chơi Blackjack, người chơi chỉ cần tìm 1 chỗ trống bên bàn và ngồi xuống. Người chơi chỉ cần bỏ tiền đặt độ vào vị trí quy định cho mình.

Sau mỗi vòng đặt độ của người chơi Blackjack, nhà cái sẽ căn cứ theo thứ tự để phát cho mỗi người chơi 2 quân bài, mỗi lần chia 1 quân. Việc chia bài cũng tuân theo những phái khác nhau. Theo phương thức phát bài của sòng bạc ở bang Nevada của Mỹ, bài của người chơi đều là bài ẩn, trong đó nhà cái có 1 quân bài ngửa và 1 quân bài ẩn. Trong khi đó, theo phương thức phát bài của sòng bạc London, bài của người chơi đều là bài ngửa, còn nhà cái chỉ chia cho mình 1 quân bài ngửa.

Tuy phương thức chia bài khác nhau, nhưng nhà cái luôn luôn chỉ có cơ hội nhìn thấy điểm số 1 quân bài của mình. Người chơi Blackjack có thể căn cứ vào kết quả tính điểm để xem xét tương quan ưu thế của mình và nhà cái, từ đó điều chỉnh mức đặt độ cho mình nhằm đạt đến cơ hội lợi nhuận cao nhất.