Việc mua bảo hiểm trong quá trình chơi Blackjack19300001075666129416435413428_950

Blackjack có đưa ra kiểu đặt độ mua bảo hiểm. Trong trường hợp quy định, người làm nhiệm vụ chia bài sẽ hỏi người chơi có đặt độ kiểu này hay không. Mức mua bảo hiểm tương đương với một nửa số tiền người chơi đặt độ ban đầu. Mục đích chủ yếu của cách đặt độ này muốn biểu thị người phát bài không thể có được điểm Blackjack.

Trong trường hợp người đặt độ phán đoán sai, tức người phát bài có được điểm Blackjack thì người chơi sẽ mất số tiền bỏ ra đặt độ ban đầu, còn số tiền được người chơi bỏ ra mua bảo hiểm sẽ được chi trả cho người chơi theo tỷ lệ 2:1.

Trong trường hợp người chia bài không có được điểm Blackjack, người chơi sẽ mất đi số tiền bỏ ra mua bảo hiểm. Nếu tổng điểm của người chơi lớn hơn tổng điểm của người phát bài thì số tiền đặt độ ban đầu sẽ được chi trả cho người chơi theo tỷ lệ đền 3:2. Do đó, dù tổng điểm trên tay người chia bài thế nào thì trong trường hợp chiến thắng sau khi mua bảo hiểm, người chơi cũng không bị tổn thất nhiều hơn.

Dỳ vậy, vẫn có nhiều người khuyên không nên lựa chọn mua bảo hiểm khi chơi Blackjack, bởi “được ăn cả, ngã về không”, một khi mua bảo hiểm là người chơi đã làm giảm đi sự kịch tính của trò chơi.